Saturday, September 15, 2012

Elderskatesmen Schedule WINTER 2013ALL GAMES ON KINSMEN PGHA PAD


Tues., FEB. 19
8:15 - BLUE/ORANGE---9:50 - WHITE/BLACK---11:20 - MAROON/GOLD

Thurs., FEB. 21
8:15 - BLUE/MAROON---9:50 - GOLD/BLACK---11:20 - WHITE/ORANGE

Tues., FEB. 26
8:15 - BLUE/GOLD---9:50 - MAROON/WHITE---11:20 - ORANGE/BLACK

Thurs., FEB. 28

8:15 - BLACK/MAROON---9:50 - WHITE/BLUE---11:20 - GOLD/ORANGE

Tues.,  MAR. 5
8:15 - ORANGE/MAROON---9:50 - GOLD/WHITE---11:20 - BLUE/BLACK

Thurs.,  MAR. 7
8:15 - GOLD/MAROON---9:50 - BLUE/ORANGE---11:20 - BLACK/WHITE

Tues.,  MAR. 12
8:15 - WHITE/ORANGE---9:50 - BLUE/MAROON---11:20 - BLACK/GOLD

Thurs.,  MAR. 14
8:15 - BLACK/ORANGE---9:50 - BLUE/GOLD ---11:20 - WHITE/MAROON

Tues.,  MAR. 19
8:15 - ORANGE/GOLD--9:50 - BLACK/MAROON---11:20 - WHITE/BLUE

Thurs.,  MAR. 21
8:15 - BLACK/BLUE---9:50 - ORANGE/MAROON---11:20 - GOLD/WHITE

Tues.,  MAR. 26 
8:15 - WHITE/BLACK---9:50 - GOLD/MAROON---11:20 - ORANGE/BLUE

Thurs.,  MAR. 28
8:00 - GOLD/BLACK---9:15 - ORANGE/WHITE---10:30 - BLUE/MAROON


Enjoy the Summer!!   Hockey starts again on Thursday, September 26, 2013


No comments: